EN GR

Υγειονομικό Πρωτόκολλο - Kritsa Gastronomy Hotel


/

Τελευταία ενημέρωση 20/06/2020

Υπό τις παρούσες συνθήκες, με κύριο μέλημα μας την εμπιστοσύνη των φιλοξενουμένων μας για την υγειονομική ασφάλεια του καταλύματος μας και ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα του υπουργείου, έχουμε προβεί σε αλλαγές του τρόπου λειτουργίας μας και έχουμε εκδώσει σχετικές οδηγίες που αφορούν όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Συντονιστής σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος: 

Ανδρινός Μελέτιος

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος:

Ανδρινός Μελέτιος

Υπεύθυνος τμήματος F&B για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος:

1. Κανδήλας Γεώργιος (Α’ μάγειρας – κουζίνα)
2. Αναγνώστου Αλέξανδρος (Β’ μάγειρας – κουζίνα)
3. Καπουρνιώτης Παναγιώτης (Sommelier – Σάλα εστιατορίου)

Υπεύθυνος τμήματος Housekeeping για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος:

1. Καλεσοπούλου Δάφνη

Η εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει:
1. Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού,
2. Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών,
3. Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών,
4. Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό,
5. Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας,
6. Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19

Για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα:

1. Έχει χορηγήσει σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων,
2. Τα μέλη του προσωπικού που παρουσιάζουν συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένουν στο σπίτι και επανέρχονται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.
Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19.
Για τους σκοπούς των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, το Kritsa Gastronomy Hotel τηρεί αρχείο των μελών του προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) – ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ KRITSA GASTRONOMY HOTEL ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Πρωτόκολλο υπηρεσιών Υποδοχή/Reception

1. Το προσωπικό της reception τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID19,
2. Υπάρχει δυνατότητα:
  a. Eνημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που   έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών,
  b. Παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην   περιοχή και
  c. Παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.
3. Υπάρχει ειδικό medical kit για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, το οποίο περιλαμβάνει γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser,
4. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος,
5. Στο χώρο της υποδοχής έχει τοποθετηθεί ειδικό προστατευτικό plexiglass και συσκευές με αντισηπτικό υγρό για χρήση των επισκεπτών και του προσωπικού.
6. Γίνεται τακτική απολύμανση όλων των επιφανειών του reception desk,
7. Έχει γίνει κατάλληλη διαμόρφωση στο χώρο υποδοχής (reception desk), με κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την αποφυγή συνωστισμού,
8. To Check-in σε υπαίθριο χώρο αν η καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
9. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονικής αποστολής λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων,
10. Τα κλειδιά των δωματίων απολυμαίνοντας με ειδικό υγρό και τοποθετούνται σε ειδικά συσκευασίες,
11. Διευρύνεται η διάρκεια check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου και
12. Απαγορεύεται αυστηρά η εισόδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα- housekeeping)

1. Τηρείται προγράμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),
2. Εφαρμόζονται οι ειδικές οδηγίες καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες του ΕΟΔΥ,
3. Ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, πρίζες),
4. Γίνεται καθαρισμός και αερισμός των δωματίων κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών,
5. Υπάρχει πιστοποιημένος έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών),
6. Το προσωπικού καθαριότητας κάνει χρήση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά,
7. Ο καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Για το λόγο αυτό καταργείται η καθημερινή αλλαγή ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
8. Πριν το δωμάτιο διατεθεί σε νέο πελάτη υπάρχει διαδικασία σχολαστικού καθαρισμού - απολύμανσης με ατμοκαθαριστή σε όλες τις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου,
9. Απομακρύνθηκαν όλα τα διακοσμητικά αντικείμενα από εντός του δωματίου (μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα),
10. Απομακρύνθηκαν τα κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης, όπως μενού, περιοδικά από όλους τους χώρους,
11. Τοποθετήθηκαν καλύμματα μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού,
12. Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°),
13. Έχουν τοποθετηθεί συσκευές με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό στο κάθε δωμάτιο,
14. Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας),
15. Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων,
16. Δημιουργείται σήμανση και διαχωρίζονται οι περιοχές ακάθαρτων και καθαρών λινών,
17. Το πλύσιμο των υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών πραγματοποιείται σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά,
18. Πραγματοποιείται συνεχείς έλεγχος τήρησης των απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον κατάλληλο τρόπο του ιματισμού από των εξωτερικό μας συνεργάτη,
19. Μεριμνούμε για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης,

Πρωτόκολλο υπηρεσιών εστίασης – παρασκευαστήρια

1. Τήρηση HACCP,
2. Η παραλαβή των εμπορευμάτων από το προσωπικό με χρήση Μ.Α.Π.,
3. Τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών,
4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί στον επισκέπτη παρέχονται Μ.Α.Π. που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο της κουζίνας,
5. Η λειτουργία του εστιατορίου είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
6. Έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλες συσκευές απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο από τον κάθε χώρο,
7. Τηρούνται όλα τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19 από το προσωπικό,
8. Πραγματοποιείται πλύσιμο του συνόλου μαχαιροπίρουνων ακόμα και αυτών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούμε σουπλά (sous-plat) μιας χρήσης, συσκευασμένων τροφίμων σε ατομικές μερίδες, όπου είναι εφικτό,
9. Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του εστιατορίου από 12:00 το μεσημέρι έως 00:00 το βράδυ,
10. Ειδικότερα για το πρωινό εφαρμόζονται τα εξής: • Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του χώρου πρωινού και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιείται από τους πελάτες • Το σερβίρισμα του πρωινού γίνεται πλέον στο τραπέζι του πελάτη και όχι σε buffet • Το σερβίρισμα του πρωινού πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19. Σκοπός των μέτρων είναι να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ,
11. Υπάρχει η δυνατότητα room service χωρίς επιπλέον χρέωση. Το προσωπικό του room service να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19 και να χρησιμοποιεί Μ.Α.Π.. Συγκεκριμένα για το room service: • Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου. • Εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής για την περισυλλογή των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες.

Πρωτόκολλο Πόσιμου νερού -Δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης

1. Τα καταλύματα συμμορφώνονται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης» με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020,
2. Το κατάλυμα κατά την επαναλειτουργία του ακολούθησε όλα τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic»,
3. Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) του καταλύματος λειτουργούν σωστά και συνεχώς έχοντας πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα προστίθεται νερό απευθείας στην οσμοπαγίδες ανοίγοντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).

Πρωτόκολλο Κλιματισμού και αερισμού χώρων

1. Πραγματοποιούνται προβλεπόμενα στη με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

Πρωτόκολλο Κοινόχρηστων Χώρων

1. Η λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
2. Έχει τοποθετηθεί σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις,
3. Έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους αντισηπτικά διαλύματα για την ξηρή αντισηψία των χεριών,
4. Έχει γίνει αναδιάταξη των επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τμ),
5. Αποχωρητήρια: έχει γίνει τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης στους χρήστες να αποφεύγουν το συνωστισμό και να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι για την αποφυγή μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα.,

Σχέδιο Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19

Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού.
2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας όπου μπορεί να το διαχειριστεί,
3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19,
4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα,
7. Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου η αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19,
8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας και αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού,
9. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό μεταφορικό μέσο,
10. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος) πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει,
11. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει,
12. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης

ΠΟΡΤΑΡΙΑ